Co přinesou Stavební veletrhy Brno?

Co přinesou Stavební veletrhy Brno?

Co přinesou Stavební veletrhy Brno?

Stavební veletrhy Brno, které se konají od středy 20. do soboty 23. dubna 2016, přinesou ucelenou nabídku nových technologií a technických řešení na stáncích vystavovatelů, kterou doplní nezávislá poradenská centra nebo aktuální odborné informace doprovodném programu. I v letošním roce se budeme věnovat mnoha zajímavým tématům aktuálním nejenom ve světě stavebnictví. Zahajovací konference se zaměří na hospodaření s vodou – realizaci opatření, která mohou eliminovat extrémní výkyvy počasí – povodně nebo sucha.

Zahajovací konference je Inženýrským den ČKAIT a ČSSI

Situaci vodních zdrojů na našem území v důsledku změny klimatu a na možnosti, jak následky negativních dopadů omezit různými adaptačními nebo ochrannými opatřeními se bude věnovat zahajovací konference, která je zároveň Inženýrským dnem ČKAIT a ČSSI. První blok se zaměří na klimatické změny, druhý pak na strategie a technická opatření proti hydrotechnickým extrémům. Jednotlivá témata představí zástupci ministerstev, povodí, kompetentních úřadů a vysokých škol.

Další zajímavá témata v doprovodném programu veletrhu

Doprovodný program veletrhu se bude věnovat ale i dalším tématům aktuálním nejenom ve světě stavebnictví. Jmenujme například odborný seminář zaměřený na problematiku BIM, který chce dát účastníkům odpovědi na otázky týkající se implementace metodiky BIM ve stavebnictví. Stranou pozornosti nezůstanou například ani inovace a technologie v rozvoji regionů, 21. mezinárodní sympozium Mosty nebo oblast dotačních titulů - a to jak zaměřených na energeticky úsporné stavění a rekonstrukce, tak i například na kotlíkové dotace. Chybět nebude ani problematika zásobování vodou pro byty, domy a zahrady.

21. Mezinárodní sympozium mosty

Tradiční součástí doprovodného programu je již 21. Mezinárodní sympozium mosty, které se letos koná s mottem Mosty – stavby spojující národy a generace. Tematicky se sympozium bude věnovat například mostním objektům v ČR, vědě, výzkumu, projektům a jejich realizaci. Další blok se pak zaměří na mosty v Evropě a ve světě. Na sympoziu budou uděleny diplomy „Mostní dílo 2014" v kategorii I. Novostavba a v kategorii II. Oprava nebo přestavba a čestná uznání za celoživotní práci v oboru mosty.

Progresivní řešení energetické hospodárnosti v budovách pro bydlení a ve sféře služeb

Další konference z cyklu Energie pro budoucnost sleduje otázky související s efektivním nakládáním s energiemi v bytových domech a v budovách, kde jsou provozovány služby pro veřejnost. Zaměří se hlavně na oblasti sledování a řízení spotřeby energií jakožto na nutnou podmínku pro efektivní hospodaření s energiemi, na technická zařízení budov v kontextu s významem automatizační techniky, na využití moderních zdrojů energie pro vytápění, osvětlení, vzduchotechniku, klimatizaci s ohledem na vzrůstající význam hospodárného nakládání s energiemi.

BIM – méně chyb v návrhu, koordinaci a realizaci stavebních projektů

V rámci doprovodného programu se uskuteční i odborný seminář zaměřený na problematiku BIM. Seminář chce dát účastníkům odpovědi na otázky týkající se implementace metodiky BIM

Přidat reklamu k tomuto článku

Zaujal vás článek?    
Partneři

Veletrh postavený pro Vás
MÁME RÁDI ÚČETNÍ SOFTWARE DUNA
STOMIX expert na zateplení
Nové byty v Novém Jičíně, Rezidence Trlicova