Sanace železobetonových konstrukcí v podání firmy BETOSAN

Sanace železobetonových konstrukcí v podání firmy BETOSAN

Společnost BETOSAN s.r.o. působí na trhu již řadu let. Zabývá se výrobou produktů stavební chemie určené k opravě železobetonů, hydroizolací, přísad do betonu a další. V letošním roce zařadila do výrobního programu nové progresivní materiály určené pro sanaci železobetonových konstrukcí. Jedná se o systém materiálu UNISAN, ve kterém je obsažena přísada s migrujícími inhibitory koroze.

Zeptali jsme se pana Ing. Zdeňka Vávry, který ve společnosti BETOSAN s.r.o. pracuje na pozici vedoucího obchodu a marketingu. 

Nejprve mi prosím napište něco z historie vaší společnosti, jak dlouho Vy u ní pracujete, co Vás konkrétně vedlo k tomuto oboru?

Společnost BETOSAN s.r.o. byla založena v roce 1992. Původně se zaměřovala na diagnostiku stavebních konstrukcí, a to zejména z betonu a železobetonu. Postupně se činnost naší společnosti posunula k vývoji a výrobě stavebních materiálů. Tento krok byl tak trochu nutnost, protože vedení firmy mělo blízko k výzkumu v oblasti stavebních materiálů. Nakonec jsme u toho zůstali, ačkoliv je to velmi náročné a na nic jiného už nezbývá čas.

Jsme ryze česká společnost, která si dala za úkol dodávat pouze kvalitní materiály a řešení na „míru“. U společnosti BETOSAN s.r.o. pracuji od roku 2006 a k tomuto oboru jsem se dostal více méně náhodou. Můj otec je stavař, takže jsem v něm viděl vzor a začalo mě to také zajímat. Později na vysoké škole, kde jsem se učil „počítat“ betonové konstrukce, mě vždy zajímalo, jak se daný beton určitých parametrů vlastně vyrábí. To byl důvod, proč jsem se začal věnovat technologii betonu. Zároveň jsem si ke konci školy zvolil zaměření rekonstrukce staveb. Nějakou dobu jsem později působil v Kloknerově ústavu ČVUT a tam jsem se potkal s lidmi, kteří mne postrčili v tomto oboru vpřed, následně jsem dostal nabídku pracovat ve firmě BETOSAN s.r.o.

 V čem tkví hlavní úspěchy společnosti Betosan.cz?

Ke každé konstrukci a každé sanaci se snažíme přistupovat zcela individuálně. Nabízíme zákazníkovi technickou pomoc v terénu i od stolu tak, abychom se společně dostali k požadovanému výsledku k maximální spokojenosti každého zákazníka. Nesnažíme se zákazníka „obrat“ o co nejvíce peněz tím, že použijeme zbytečně mnoho materiálu. Naopak hledáme řešení, jak by mohl získat výhodně vše, co potřebuje za příznivé ceny. Firmu vedou technici, nikoliv ekonomové. Snažíme se zaměřovat především na kvalitu, nežli na kvantitu. Věříme, že právě toto zákazníci nejvíce ocení.

Jaké používáte inovativní technologie?

Inovativních technologií je opravdu mnoho. Je však třeba připomenout, že v oblasti technologie materiálů nebo stavební chemie nedochází k pootočení o 360 stupňů. Obvykle se jedná o vylepšení stávajícího materiálu, použití levnějších surovin, zlevnění receptury nebo modifikaci materiálu pro konkrétní podmínky. K tomu používáme vlastní či externí laboratoře. Provádíme vlastní výzkum v tomto oboru a současně spolupracujeme na celé řadě grantových úkolů s vysokými školami. Nejnověji mohu zmínit materiály s přísadou migrujících inhibitorů koroze, které mohou v některých podmínkách, zejména v místech se zvýšeným výskytem chloridů, jako jsou dopravní stavby a jiné, výrazným způsobem prodloužit životnost oprav na železobetonových konstrukcích a celkovou životnost konstrukcí jako takových.

Co je hlavní náplní vaší práce?

Pracuji jako vedoucí obchodu a marketingu, z čehož vyplývá, že se starám o různé druhy propagace naší společnosti. BETOSAN s.r.o. je středně velká společnost, díky čemuž se dostanu jako technik k činnostem, jenž souvisí s návrhem sanačních zásahů a postupů v terénu a také pomoci našim partnerům na stavbě.

Co děláte pro maximální spokojenost zákazníků?

Snažíme se jim poskytnout rady podle jejich potřeb tak, aby řešení skutečně fungovalo. Současně jsme schopni v krátkém čase pro ně vyvinout nové či modifikované materiály pro tyto potřeby. Provádíme i drobnou diagnostiku v terénu pokud to situace vyžaduje. Také v případě složitých situací, kdy je řešení potřeba v průběhu realizace modifikovat, seč tím vážně zabýváme. Zkrátka se neustále snažíme poskytovat servis tak, aby partneři mohli dělat to, co umí a nemuseli řešit problémy, které měl vyřešit projekt, ale buď se jím nezabýval vůbec, nebo jen okrajově.

Dalším servisem je snaha o zvýšení celkového povědomí o oboru a některých základních postupech. Školíme firmy i jednotlivce v různých oborech, které se týkají naší činnosti, tedy sanace betonu a železobetonu, sanace vlhkého zdiva, hydroizolace staveb, hlavně spodní stavby a celé řady dalších příbuzných témat.

Kolik má společnost zaměstnanců, alespoň přibližně a kde všude jsou pobočky?

Naše společnost má přibližně 25 zaměstnanců a pobočky jsou rozeseté téměř po celé republice. Sklady, kde obvykle působí i náš technik, který může přijet na konkrétní stavbu v regionu, jsou v Praze, v Brně, v Plzni, Batelově u Jihlavy, v Hradci Králové, Ústí nad Labem – Chabařovicích, v Olomouci a v Ostravě.

Pro mnoho lidí je tento obor velkou neznámou, můžete vysvětlit podrobně, čím se společnost zabývá

Obor takzvané stavební chemie zahrnuje materiály, které lze nazvat speciálními. Mají upravené vlastnosti a jsou šlechtěné. Jedná se o několik skupin, které se prolínají. Hlavními produkty firmy BETOSAN s.r.o. jsou materiály na cementové bázi. Mám na mysli cementové malty nebo mikrobetony, kterým byly pomocí přísad a celkové skladby propůjčeny různé speciální vlastnosti. Velkou výhodou je, že jsou mrazuvzdorné, nesmrštivé, mírně rozpínavé – kotvící, nebo přímo expanzní pro nevýbušné rozbíjení konstrukcí. Mohou mít vysoké pevnosti, být chemicky odolné, obsahovat různé druhy vláken. Lze je aplikovat v různých tloušťkách. Čím se takové materiály hlavně liší od „obyčejných“ cementových malt, je snížený modul pružnosti. Toho je dosahováno za pomoci přidávání polymerní disperze, a to takovým materiálům umožňuje použití a funkčnost na stávajících konstrukcích. Další skupinu tvoří výrobky na bázi epoxidových pryskyřic, které jsou používány pro výrobu vysoce pevných a chemicky odolných plastmalt a plastbetonů, nebo jako nátěrové systémy pro sekundární ochranu betonových konstrukcí. Nátěry máme k dispozici i na jiných bázích pro použití na konkrétních aplikacích. Silikátové, silikonové, emulzní, pryskyřice a jiné. Dále máme v programu celou řadu materiálů pro tmelení, hlavně na bází MS polymerů a zvláštní skupinu zastupuje program pro zesilování konstrukcí externě lepenou kompozitní výztuží (uhlíkové nebo skelné lamely a tkaniny). V této oblasti spolupracujeme s firmou FYFE z USA.

Jaké jsou vize společnosti do budoucna? Co nového chcete zákazníkům  nabízet, abyste obstáli v konkurenci?

Samozřejmě se chystáme rozšiřovat portfolio materiálů o produkty, které by mohly mít přínos v našem oboru. Pracujeme na vývoji takových produktů. Současně se snažíme získat spokojené partnery, kteří budou mít důvod se k nám vracet z důvodu naší erudice při návrhu i dodání materiálu.

Přidat reklamu k tomuto článku

Zaujal vás článek?    
Partneři

Veletrh postavený pro Vás
MÁME RÁDI ÚČETNÍ SOFTWARE DUNA
STOMIX expert na zateplení
Nové byty v Novém Jičíně, Rezidence Trlicova