Rekonstrukce izolace balkonů s EXCEL MIX

Rekonstrukce izolace balkonů s EXCEL MIX

Nedílnou součástí zateplování a opravy budov je i rekonstrukce izolace jejich balkonů nebo teras. Jedná se o jednu z nejsložitějších částí celého procesu, která bývá rovněž nejčastější příčinou reklamací.

Základem úspěchu je nejen precizní a technicky správné provedení, ale také výborná kvalita použitých komponent a jejich vzájemná kompatibilita. Výborné jsou produkty firmy EXCEL MIX CZ s.r.o. Prošly náročnými testy změn teplot a kvalita je potvrzena certifikátem.

Průběh rekonstrukce balkonu lze rozdělit do několika fází:

Analýza stavu balkonu, terasy nebo lodžie

Je třeba prozkoumat stávající stav, jednotlivé materiály, tloušťky vrstev a poškození. Na základě zjištěných údajů se zvolí postup a rozsah sanačních prací.

Demolice

Během demolice je třeba dát pozor, aby se nenarušila výztuž. Většinou se jedná o vybourání stávající dlažby, odstranění spádové vrstvy, oplechování, hydroizolace nebo odřezání zkorodovaných patek sloupků zábradlí. Zbytky materiálů je dobré odstranit mechanicky špachtlí, škrabkou, obrousit nebo otryskat.

Sanace konstrukce

K sanaci je v tomto případě určena EXCEL MIX reprofilační malta.

Nová skladba balkonu

Podklad se musí napenetrovat EXCEL MIX disperzní penetrací. Před vytvořením spádové vrstvy je potřeba správně zvolit sklon z důvodu její výšky u prahu dveří, doporučuje se 1,5 až 2,5%. Použít je možné EXCEL MIX vyrovnávací stěrku. Ta se nanáší ve vrstvě od 2 do 30 mm v jednom kroku. Vytvoření spádu urychlí spádový klín, který zároveň tvoří tepelně izolační vrstvu. Lepí se na čistý napenetrovaný podklad lepidlem TS FLEX nebo montážní pěnou na podklad navlhčený vodou.

Montáž balkonových lišt

Na okraj balkonu se nejprve nanese hydroizolační stěrková hmota EXCEL MIX 2K, která je plastická a jednoduše se s ní manipuluje. Do ní se profil dostatečně vtiskne tak, aby byla stěrka protlačena jeho otvory na horní straně. Některé profily je možno napřed ukotvit vruty. Levnější variantou je balkonový profil z AL plechu.

Hydroizolace

Jakmile se dokončí oplechování, je třeba provést izolaci celé plochy balkonu. Na proschlou spádovou vrstvu se nanese již zmíněná hydroizolační hmota EXCEL MIX 2K. Na ni se pak dá přímo aplikovat lepidlo na dlažbu, například TS FLEX. Pokud pokládáme drenážní rohož, vlepíme ji přímo do hydroizolační stěrky, ale pozor, nesmí se při tom zalepit odvodňovací otvory v lištách. Těsnící pás zamezí vzniku trhlin tam, kde se setkává vodorovná plocha se svislou.

Pokládka dlažby

Dlažbu pokládáme vždy až na vyzrálou izolaci. Doporučuje se oboustranné celoplošné lepení (to znamená nanášení lepidla jak na lepený prvek, tak i na podklad) z důvodu minimalizace vzniku dutin. Pokud dlažba přesáhne přes okapní plech, styčná spára ze spodní strany dlaždice se zatmelí polyuretanovým tmelem. Pokud jsme použili drenážní rohož, lepíme dlažbu přímo na ni.

Spárování

Po dostatečném vyzrání lepící malty se provádí spárování dlažby. Používají se flexibilní spárovací hmoty, například POLYBLEND, které omezí vsakování vody do konstrukce. Typ hmoty se volí podle šířky spáry, doporučuje se 4 až 6 mm. Pružné spáry se tmelí polyuretanovým tmelem. Tmelenou plochu a okraje nejprve odmastíme a poté okraje oblepíme ochrannou páskou. 

Přidat reklamu k tomuto článku

Zaujal vás článek?    
Partneři

Veletrh postavený pro Vás
MÁME RÁDI ÚČETNÍ SOFTWARE DUNA
STOMIX expert na zateplení
Nové byty v Novém Jičíně, Rezidence Trlicova